Opći uvjeti

ARGENTUM VITA

Online trgovina nakita i repromaterijala za izradu nakita

Opći uvjeti korištenja web stranica i korištenja usluge web trgovine

OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje Webtrgovine. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Argentum Vita d.o.o., uključujući, ali se ne ograničavajući na www.argentumvita.hr.

Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge webtrgovine na web stranicama.

Argentum Vita znači Argentum Vita d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrapčanska 175/2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) , OIB 70900900444

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće:

– koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
– unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
– mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
– koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
– koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
– unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Argentum Vita ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Argentum Vita ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća i koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Argentum Vita se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Argentum Vita nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Argentum Vita se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Argentum Vita samo zbog postojanja veze s web stranicom.

Argentum Vita zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

Argentum Vita neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

Argentum Vita zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

Argentum Vita zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

KORIŠTENJE USLUGE WEBTRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

Korištenje usluge Webtrgovine je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni.

Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Webtrgovine

Registracijom korisnik potvrđuje:

– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete;
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
– da daje Argentum Vita izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama.

Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Webtrgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Webtrgovine (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda.

Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “sadržaj košarice” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Argentum Vita.

Ukoliko Argentum Vita nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima pravo odustati od narudžbe takvog proizvoda ili zatražiti zamjenski proizvod.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBTRGOVINE

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i u eurima (“EUR”) po tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webtrgovine.

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

Akcije, popusti, kuponi međusobno se ne zbrajaju, obračunava se samo jedan popust i to onaj koji je povoljniji za kupca.

Unatoč naporima da osiguramo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da je podatak o cijeni pogrešan. U tom slučaju, ali i u slučaju da se cijena artikla promijeni tijekom obrade narudžbe, Argentum Vita će omogućiti kupcu odustajanje od kupnje

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti naznačeni uz proizvode predstavljaju ponudu Argentum Vite za sklapanje Ugovora. Korisnik svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Argentum Vite.

Predmet Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine www.argentumvita.hr

Ugovor stupa na snagu od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Argentum Vite na jedan od slijedećih načina:

  • odabirom plaćanja i zaključivanjem narudžbe kao registrirani korisnik
  • odabirom plaćanja i zaključivanjem narudžbe putem telefona
  • odabirom plaćanja i slanjem narudžbe na mail: info@argentumvita.hr

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača korisnik Ugovor može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, korisnik nas mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora

Na dnu ove stranice nalazi se link za preuzimanje obrasca za jednostrani raskid ugovora

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od korisnika primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam korisnik dostavi dokaz da nam je robu poslao nazad.

Korisnik robu treba poslati ili je predati nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nam je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora.

U slučaju korisnikovog jednostranog raskida ugovora izravne troškove povrata robe mora snositi korisnik.

U slučaju korisnikovog jednostranog raskida ugovora korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koju vraća, koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Za materijalne nedostatke odgovaramo sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te korisnik nije dobio naručeni proizvod već neki drugi. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Argentum Vita koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Kupcima koji kao način plaćanja izaberu uplatu na račun, šaljemo podatke za uplatu nakon što složimo narudžbu. Nakon što vam pošaljemo mail sa podatcima za uplatu, narudžbu čuvamo 7 radnih dana. Ukoliko ne izvršite uplatu u roku tih 7 dana smatrati ćemo da ste odustali od narudžbe vaša narudžba će biti stornirana, a ugovor o kupnji raskinut.

Kupcima koji izaberu kao način preuzimanja narudžbe osobno preuzimanje u našoj trgovini. Narudžbe čuvamo 7 radnih dana. Ukoliko narudžba nije preuzeta u roku 7 radnih dana smatrati ćemo da ste odustali od narudžbe vaša narudžba će biti stornirana, a ugovor o kupnji raskinut.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE KUPACA

Reklamacije i prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

  • na e-mail adresu: info@argentumvita.hr
  • na adresu: Argentum Vita d.o.o., Vrapčanska 175/2, 10090 Zagreb

Odredbom Europske unije od 15.02.2016. u pogon je stavljena platforma za online rješavanje potrošačkih sporova -ORS platforma. Platformi možete pristupiti preko slijedeće elektronske poveznice (linka) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. Hvala što koristite CorvusPay!

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

ArgentumVita zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

Datoteke za download

Obrazac za jednostrani raskid ugovora